Tesugen

Oneseat-kampanjen

Ur Nationalencyklopedin:

[EU-parlamentets] hemvist är en känslig fråga. Frankrike har emellertid säkerställt att de flesta sessioner också fortsättningsvis skall äga rum i Strasbourg. Kortare sessioner hålls numera också i Bryssel, där de politiska grupperna och utskotten sammanträder regelbundet. I Luxemburg, som ursprungligen stod värd för Gemenskapsförsamlingen, har ett antal tjänstemän sina arbetsplatser, men i allt större utsträckning förläggs arbetsplatserna och parlamentets olika verksamheter till Bryssel.

På folkpartisten och EU-parlamentarikern Cecilia Malmströms hemsida:

Samtiliga svenska europaparlamentariker har skrivit under ett öppet brev till Göran Persson där de föreslagit att frågan om att avveckla Strasbourg som säte för Europarlamentet genom svensk försorg togs upp på mötet med Europeiska rådet i Bryssel den 15-16 juni. Läs brevet här

På Oneseat-kampanjens hemsida:

Det kostar Europas skattebetalare ca 200 miljoner euro/år att flytta parlamentet mellan Bryssel/Belgien och Strasbourg/Frankrike. Som medborgare i den Europiska Unionen vill jag att Europarlamentet endast skall ligga i Bryssel.

I skrivande stund har 882 523 skrivit under. Skriv under du också!

The above was posted to my personal weblog on August 23, 2006. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se