Tesugen

Jesper Juuls fyra grundvärden

Ur förra veckans avsnitt av P1:s Föräldrarna. Anna Ivemark summerar kärnan i Jesper Juuls nya bok Livet i familjen (Bokus, Adlibris).

Där har han destillerat ned sin erfarenhet i fyra grundvärden, som han menar är tämligen transkulturella [...]. Han pratar om likvärdighet, dvs. att alla parters önskningar, åsikter och behov behandlas med samma allvar av alla inblandade; om integritet, den personliga, där man försöker uppmärksamma, granska och respektera sina egna känslor, tankar och värderingar, vilket även innebär att man har omsorg om andras integritet. Han lyfter fram autencitet [sic! autenticitet], som beskrivs som någon slags trovärdighet, att man är äkta, tillförlitlig; och slutligen, det fjärde grundvärdet, ansvar. Att vi tar ansvar för, står för oss själva, våra egna känslor och handlingar – och att vi har ansvar för andra och vår gemenskap med dem.

Likvärdighet, integritet, autenticitet och ansvar.

The above was posted to my personal weblog on December 15, 2005. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se