Tesugen

Göran Hägg om textens uppbyggnad i Nya författarskolan (Bokus, Adlibris):

Den andra givna liknelsen [efter musik] är förstås arkitektur. Författarens hantverk och begåvning påminner som sagt i hög grad om andra konstruktörers. En bok kan givetvis inte ses i sin helhet som en barockkyrka. Men lite av samma balans mellan harmoni och brytningar, utsmyckningar och sträng konsekvens bör den ha, om den ska bestå i minnet.1

1 Detta är något jag har varit inne på själv, t.ex. i anteckningarna “Om intellektuellt skapande, Lynchs ‘imageability’, systemutveckling, m.m.”, “Mer om intellektuellt skapande av datorsystem, litteratur och musik”, “Mer om intellektuellt skapande, ‘imageability’, arkitektur, städer och kod”, “Niklas Johansson om intellektuellt skapande och att ‘se’ problem och deras lösningar”, “Intellectual Creation’ samt ‘Abstract Versus Concrete Creation: The Senses”.

The above was posted to my personal weblog on October 22, 2005. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se