Tesugen

Gunnar Törnqvists Kreativitetens geografi

Har läst professor Gunnar Törnqvists Kreativitetens geografi (Bokus, AdLibris). Den innehåller kanske inga nyheter för den som läst en del om kreativitet, men det är en användbar översikt över förhållanden som gynnar kreativitet, med refenser till vidare läsning.

Där många har ett väldigt vitt kreativitetsbegrepp har Törnqvist valt ett snävt, ett som har med nyskapande att göra. “Förnyelseprocesser inom så till synes skilda områden som konst, litteratur, arkitektur, musik, filosofi, vetenskap och teknik bygger på likartade förutsättningar” skriver han. “Det är ett antagande som finner starkt stöd i litteraturen.”

Ett par citat:

Det ligger i sakens natur att skapelseprocesser rymmer väsentliga inslag av osäkerhet, oförutsägbarhet och överraskning. Därför är samtal och möten av strategisk betydelse.

Och:

Betydelsen av informationsutbyte mellan kompetenser i en kreativ process kan inte tillräckligt understrykas. Dess avgörande roll gäller oavsett om de studier som redovisats avsett teknisk utveckling, forskning eller olika former av konstnärlig verksamhet. Samma iakttagelse har kunnat göras antingen de miljöer som valts som exempel varit platser, institutioner eller sociala nätverk.

The above was posted to my personal weblog on September 29, 2005. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se