Tesugen

Vad är mjukvarudesign?

Om man vill utreda vad design är inom systemutveckling tror jag det är viktigt att acceptera att det finns ett spektrum. I ena änden av spektret bedrivs designarbetet huvudsakligen i form av inledande separat planering. I den andra utgörs designarbetet huvudsakligen av mikrobeslut vägledda av ‘estetiska’ principer, riktlinjer, osv.1

I ett givet projekt behövs olika mycket ‘makrodesign’ och ‘mikrodesign’, beroende på dess omständigheter. Detta tror jag är något som skiljer systemutveckling från de discipliner man oftast har som förebild, t.ex. hus- och brobyggande. I många andra discipliner krävs undantagslöst en stor portion makrodesign och knappt någon mikrodesign. Diskuterar man designbegreppet inom systemutveckling får man inte göra misstaget att tro att så även gäller här.

Stiftelsen Svensk industridesign har en modell de kallar ‘designtrappan’ vars första trappsteg beskrivs som ‘Icke-design’, dvs. att ‘design utgör en oansenlig del av exempelvis produktutvecklingen och det är andra yrkesgrupper än designern som sköter dessa uppgifter.’ Tillämpat på systemutveckling, vore inte ett projekt på första trappsteget ett där det bedrivs för lite makrodesign? Kan man överhuvudtaget säga att systemutveckling kan bedrivas utan design? Om man ‘bara programmerar’ fattar man ju ändå designbeslut (om än på mikronivå)?

1 Detta är en redigerad version av ett mejl till en mejlinglista.

The above was posted to my personal weblog on August 13, 2005. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se