Tesugen

Ingela Nilsson om gränsen mellan fakta och fiktion

Slutet på Ingela Nilssons intressanta essä “Verklighetseffekten” i Dagens Nyheter i fredags (1 juli):

Ur dessa två tusen år gamla resonemang, och ur den nutida debatten om fakta och fiktion i historiska eller pseudohistoriska romaner, får man väl dra slutsatsen att fiktion som presenterar sig som sann helst bör göra det med ett grepp som gör att den kan genomskådas. Det finns kanske de som skulle vilja förse romaner med varningstexter [...] ungefär som på cigarrettpaketen: “Ta inte detta på allvar!” Alla typer av anvisningar tenderar dock att bli trista, i synnerhet om de handlar om hur vi ska läsa litteratur, eftersom de inte lämnar vår fantasi något svängrum. När vi väljer att läsa fiktion vill vi väl trots allt bli lurade, fast hellre av en god författare än av en dålig. Och en rolig lögn är oftast bättre än en tråkig sanning.

Egen anteckning från den 24 april:

Som romanförfattare har man plikt att återge sanningen i historiska detaljer, eller annars att göra klart ungefär var gränsen går mellan sanning och dikt. Detta klargörande kan göras ‘dolt’, i form av referenser till artiklar, t.ex. – Michael Chabon [The Amazing Adventures of Kavalier & Clay] verkar respektera detta och ändå få en att undra. Men Dan Brown?

The above was posted to my personal weblog on July 4, 2005. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se