Tesugen

Niklas Ekdal om terrordåden i London

Niklas Ekdal i gårdagens Dagens Nyheter apropå terrordåden i London, “Terrorister är inte det största hotet”:

Den mediala, politiska och polisiära reflexen är att söka taktiska lösningar på strategiska problem. Självklart behövs militära komponenter i försvaret mot en terrorism av militära proportioner, självklart krävs ett internationellt utbyte av information, men långsiktigt handlar det om andra saker.

Den gemensamma nämnaren för terroristerna i New York och Madrid, sannolikt också i London, var sekterismen. Förövarna levde länge i Europa men slöt sig samman i en minimal föreställningsvärld, där snart sagt allt som kännetecknar västerlandet stämplades som synd och “sionism”.

Det är denna aggressiva klaustrofobi som måste angripas. Motmedlen är social kontroll, öppen debatt, bemötande av argument, bekämpning av fattigdom, utanförskap och segregation.

[–––]

Konflikterna i Mellanöstern kommer knappast att lösas under vår livstid, även om alla ansträngningar förstås måste göras på den punkten. För oss här och nu handlar det i första hand om den egna gatan, den egna trappuppgången, de egna gärningarna och orden.

The above was posted to my personal weblog on July 11, 2005. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se