Tesugen

Hal Foster om vår tids estetisering av tillvaron

Också ur Dan Jönssons artikel i DN idag:

Vi lever i en jugendtid, skrev den amerikanske konstkritikern Hal Foster för några år sen i sin essä “Design and Crime”. Precis som vid förra sekelskiftet dominerar en kultursyn som tenderar mot en total estetisering av tillvaron. På samma sätt som jugendepokens utsmyckningar trängde in i varje litet prång i tidens burgna hem står begreppet “design” i dag för samma överskridande av gränser – mellan högt och lågt, mellan konst och liv.

Men det är en illusion, skriver Foster. Han ser den samtida designen som ett led i “kapitalismens revansch på postmodernismen”, och resultatet av dess överskridanden är inte en befrielse från, utan en förlust av gränser.

Essän finns utgiven tillsammans med andra av Fosters essäer i boken Design and Crime and Other Diatribes.

The above was posted to my personal weblog on July 2, 2005. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se