Tesugen

Code och Baudrillards definition av designbegreppet

I en artikel i nummer 6/03 av tidskriften Form om då nystartade designorganisationen “Code”, intervjuas initiativtagarna Linda Rampell och Lars O Ericsson.123

Ericsson tillfrågas om hans definition av designbegreppet:

– Om vi håller oss till objektsdesign tycker jag att filosofen Jean Baudrillards definition i boken Le system des objets håller bra. Varje objekt har en teknisk nivå, en produktionsstyrd sådan som håller sig till form och funktion. Men det har också en kulturell nivå. Den handlar om relationen mellan användaren och objektet och om användarens värderingar, drömmar och begärstrukturer. Det är den kulturella nivån som sätter konsumtionsprocessen i centrum.4

Ericsson menade i intervjun att för organisationer som Svensk Form och Svensk Industridesign så handlar design uteslutande om den tekniska nivån, om som Ericsson säger “funktion, form, teknik och ergonomi”. En avsikt med Code skulle vara att skapa uppmärksamhet för den kulturella nivån, att förskjuta tyngdpunkten “från form och funktion till kommunikation”.

Detta med den kommunikativa aspekten av design kommer jag förmodligen återkomma till de närmaste dagarna. Jag tycks ha dragits till att läsa om design nu.

1 Början av artikeln finns i engelsk översättning på tidskriftens webbplats.

2 Det är lätt att spåra en defensiv/aggressiv ton hos både artikelförfattaren Annica Kvint och intervjuobjekten Rampell och Ericsson. De senare var mycket kritiska till föreningen Svensk Form, vilka ger ut tidskriften Form.

3 Jag googlade lite på Code, men märkligt nog verkar de inte ha någon egen webbplats. Man kan fråga sig om de överhuvudtaget existerar idag, knappt två år senare.

4 Baudrillards bok återutges i engelsk pocket i november i år.

The above was posted to my personal weblog on July 18, 2005. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se