Tesugen

Tokyo – lättfotad men kaotisk

Peder Alton i Dagens Nyheter 17 augusti 2004 (hittar inte online), apropå då pågående utställningen Two Urban Models – Tokyo and Stockholm:

Olikheten mellan de två städerna får stadsbegreppet att falla sönder som ett korthus. Tokyo förändrar kontinuerligt utseende och är i stort sett utbytt på trettio år (bara 10 procent av byggnadsmassan är orörd sedan mitten av 1970-talet). I Stockholm vakar kommunala och statliga institutioner som hökar över den gamla staden och ser till att ingenting rörs eller rivs. Saneringen av Klarakvarteren fortsätter att stå fram som ett avvikande vansinnesdåd.

Villken [sic!] modell är rimligast? Hur skulle Stockholm se ut om staden kontinuerligt byggdes om i den takt som sker i Tokyo? Lättfotad, livfull, historiskt flyktig och med rader av avancerade arkitekturexperiment som publiceras i världens arkitekturtidskrifter. Men också oöverblickbar, kaotisk.

The above was posted to my personal weblog on June 20, 2005. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se