Tesugen

Summary of May, 2004

During May, 2004, I mostly wrote about imageability, cities, software architecture, enterprise architecture, Le Corbusier’s plans for Stockholm, and intellectual creativity.

At the beginning of the month, I was still reading Kevin Lynch’s fantastic The Image of the City:

Previous thoughts on the city-planning analogy in Enterprise Architecture, which often speaks about the inevitable heterogeneity of large IT environments, made me think about Jane Jacobs thoughts on diversity in cities as a critical factor of living neighborhoods. But the diversity that’s critical for cities is bad for software: “Software Use Zoning.”

Next, I read Italo Calvino’s Invisible Cities, and Bruce Chatwin’s The Songlines. I chose the latter because of references in The Image of the City to the Australian songlines.

Swedish summary:

I början av månaden läste jag en artikel i Dagens Nyheter som nämnde att Le Corbusier planerat “en omgestaltning av Stockholm”. Jag började forska i det och fann att han deltagit i en tävling i början av 1930-talet för ombyggnad av Klarakvarteren:

Som del i mitt skrivuppdrag för Statskontoret sammanställde jag en lista över anteckningar om organiserande principer.

Jag skrev om TCO:s märkliga underkännande av 19 av 25 mobiltelefoner baserat på något de kallar “TCP-värdet”. Fick ingen egentlig klarhet i ärendet.

Sedan skrev jag en serie inlägg om “intellektuellt skapande”. Vissa former av skapande är sensuell/konkret, såsom skulptur, matlagning, måleri m.m., medan andra former, såsom författande och systemutveckling, är abstrakt/intellektuell. Jag hade (och har) en känsla av att detta är en avgörande skillnad.

The above was posted to my personal weblog on December 25, 2004. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se