Tesugen

Bloggstafetten: Israel-Palestinakonflikten 3

Det gläder mig att Alicio kommenterat min sammanfattning av konfliktens historia. Han påpekar att min text har “ett antal viktiga sakfel, och [att] några avgörande historiska skeenden är utelämnade”.

Min sammanfattning började med ett påstående om att “palestinierna ser det som att Israelerna har ockuperat Palestina” och att israelernas syn är att “palestinierna och andra stater i regionen bedriver en terrorkampanj mot dem”. Detta hämtade jag från Wikipedias artikel där det står:

People who sympathize with Palestinians tend to view the conflict as an illegitimate military occupation of Palestine, while those sympathetic to Israel tend to view it as a terrorism campaign perpetuated by other states in the region.

Jag tyckte mig finna stöd för denna förvisso grovt förenklade beskrivning hos Guardian där det under rubrikerna ”Palestinian view: Israeli occupation” och ”Israeli view: Palestinian terrorism” står:

The roots of the conflict go back to the birth of Israel in 1948 – but the major Palestinian grievances, as expressed by the permanent observer mission of Palestine to the UN, arise from the 1967 war when Israel occupied the West Bank and the Gaza strip. ... Israeli grievances arise from the actions of militant organisations in the Palestinian territories. Since the start of the current intifada, the government says, 956 people have died as a result of Palestinian “terrorism” ...

Alicio menar att det är “en överföring av modern terminologi till historiska skeenden” att tala om israelernas ockupation av Palestina. “Ingen annan än judar kallade sig ‘palestinier’ när Israel återupprättades”, fortsätter han. I Nationalencyklopedin används benämningen “de palestinska araberna”.

Alicio kritiserar också min användning av ordet “uppfattning” om den israeliska ståndpunkten att araberna bedriver terrorkampanjer mot dem. Han påpekar “Syriens och Irans stöd till Hizb’Allah [och] Saudiarabiens stöd till Hamas” samt att de sistnämnda tillsammans med “Islamiska Jihad och Yassir Arafats egna Aqsabrigader är av FN terrorstämplade grupper som strävar efter en utradering av Israel”.

Åven om de arabiska terrorhandlingarna är ett obestridligt faktum så undrar jag om det ändå inte är befogat att tala om två skilda syner på konflikten. Båda sidor ser sig uppenbarligen ha rätten att bo i området under självständigt styre. Jag uppfattar Israel som den militärt sett starkaste sidan. Jag vill absolut inte ursäkta terrorism, men det förefaller som det är den enda utväg de palestinska araberna ser. I en annan Wikipedia-artikel om den “palestinska” synen på fredsprocessen står det att de palestinska arabernas välvillighet hänger på de rådande förhållandena. Ju mer förtryckta de känner sig, står det, ju mer benägna är de att stödja extremistorganisationer.

Utvecklingen efter det fredsavtal som undertecknades 1993, så som den beskrivs av Daily Telegraph, känns talande. Tydligen innehöll avtalet flera olösta kärnfrågor, vilket lämnade öppet för extremister på båda sidor att underminera det. Den judiske bosättaren Baruch Goldstein sköt ihjäl 29 muslimer i bön. Senare samma dag dödades ett liknande antal araber under upplopp i Hebron. En dryg månad senare inträffade den första självmordsattacken mot israeliska civila. Som svar på detta skärpte Israel inskränkningarna på palestiniernas frihet och isolerade Gaza, Västbanken och östra Jerusalem från varandra. Yitzhak Rabin mördas av en judisk extremist för att ha givit heligt land till araberna. Nästa val vanns av Netanyahu vars avsikt var att aldrig gå med på etablerandet av en palestinsk stat. Och så vidare.

Fortsättning följer.

The above was posted to my personal weblog on October 8, 2004. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se