Tesugen

Bloggstafetten: Israel-Palestinakonflikten 2

Jag hade tänkt detta skulle bli en serie snabba anteckningar i takt med att jag läste upp mig om konflikten. Men jag har kommit på mig själv med att gå på djupet. För att komma igång ska jag försöka ge en kortfattad introduktion till konflikten.

Palestinierna ser det som att israelerna har ockuperat Palestina. Israelernas uppfattning är att palestinierna och andra stater i regionen bedriver en terrorkampanj mot dem.1 Båda sidor betraktar alltså området som sitt. Tusentalet år före Kristus bosätter sig israeliterna, judarna, i området. Gång efter annan drivs judarna i exil, för att sedan återvända. Babylonierna, grekerna och romarna erövrade området. År 70 e.Kr. markerar början på den judiska diasporan, då Jerusalem sedermera förstördes och judarna slutgiltigt drevs i exil. År 638 besegrade arabiska muslimer det bysantiska styret och med undantag för korstågen på 1100-talet förblev området muslimskt fram till 1900-talet.

1917 erövrar Storbritannien med stöd av arabiska nationalister Palestina från de dåvarande turkiska härskarna. Genom Balfourdeklarationen lovas Palestina bort till den judiska befolkningen. Mellan åren 1922 och 1947 har Storbritannien mandat över Palestina. 1948 utropas staten Israel av judiska bosättare. Majoriteten av den arabiska befolkningen tvingas på flykt.2

Årtiondena därefter avlöser strider varandra, mellan Israel och övriga stater i regionen. Israel segrar oftast. Suezkrisen (1956), sexdagarskriget (1967). Den palestinska befrielseorganisationen bildas 1964. Kontrollen övertas fem år senare av gerillagrupper varvid Yasir Arafat tillträder som ledare. 1973 attackerar Egypten och Syrien Israel, med följden att USA och Sovjetunionen rycker in på Israels respektive arabstaternas sida. Fredsavtal 1979 mellan Egypten och Israel. De flesta övriga arabstater ser detta som ett svek och bojkottar Egypten.

1987 markerar början av “intifadan”, massuppror bland den palestinska befolkningen på Västbanken och i Gaza. 1988 utropas staten Palestina av det palestinska nationalrådet, som röstade fram en tvåstatslösning baserad på FN-resolutionen från 1947.

1990-talet var mer hoppfullt. Gaza-Jeriko-avtalet undertecknas 1993. Val på Västbanken och Gazaremsan 1996, av en exekutiv palestinsk president och ett nationellt råd. Nya fredsförhandlingar, som går i stöpet i och med att Benjamin Netanyahu samma år väljs till premiärminister. Netanyahu hade motsatt sig fredsprocessen. Trots detta överlämnar han sex städer, bl.a. Hebron, till palestinskt självstyre. Högerkoalitionen bryter samman varvid Ehud Barak år 2000 väljs till premiärminister.

Barak föresätter att lösa konflikten inom ett år varpå intensiva fredsförhandlingar inleds. Arafat avvisar dock den fredsplan som Barak tillsammans med Bill Clinton presenterar. I september utbryter den andra intifadan. Baraks koalition kollapsar, den tidigare försvars- och utrikesministern Ariel Sharon väljs 2001 till premiärministern och beordrar hårdföra motangrepp till följd av palestinska självmordsattacker, med det uttalade syftet att bryta ned palestiniernas terroristinfrastruktur. Israel ockuperar under 2002-03 åter stora delar av Västbanken.

1 Se t.ex. Wikipedias artikel om konflikten, samt Guardians översikt. Jag har även använt Nationalencyklopedin som källa.

2 Se Sydsvenskans sammandrag över konflikten, samt BBCs timeline (briljant).

The above was posted to my personal weblog on October 7, 2004. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se