Tesugen

Bloggstafetten: Israel-Palestinakonflikten 1

Jag lämnar härmed över stafettpinnen till Peter. Åmnet är Palestina- och Israelkonflikten. År det grundbulten till terrorismens ökning i världen? Hur ska konflikten lösas? Går den att lösa? Blir världen en bättre plats om konflikten löses? Vad tror du Peter?

Med de orden lämnade Annica Tiger över till mig i den första omgången av Bloggstafetten. Sedan Jorun Boklöv gav temat “Turkiet och EU” till Patrick Strang har jag bävat för att mitt ämne skulle bli ett som jag är för dåligt insatt i. Israel-Palestinakonflikten är synnerligen ett sådant. Efter att den första paniken lagt sig är jag dock glad.

Sedan tidigare var min tanke att jag skulle göra min stafettinsats genom att blogga korta, spontana anteckningar tills jag når en känsla av att vara någorlunda klar med ämnet. Detta ämne lämpar sig nog särskilt bra för detta. Eftersom jag är väldigt dåligt påläst kommer denna min sträcka i stafetten handla om att sätta mig in lite i frågan och redovisa efterhand. Pinnen är mottagen.

The above was posted to my personal weblog on October 4, 2004. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se