Tesugen

Umberto Ecos Tankar om litteratur recenseras i Dagens Nyheter

Umberto Eco, Tankar om litteratur Johan Svedjedal recenserade Umberto Ecos Tankar om litteratur i DN häromdagen, en essäsamling om att läsa och skriva skönlitteratur.

Att skriva skönlitteratur är för honom främst att konstruera en fiktiv värld. [...] Glädjen i att skriva är att förlora sig i den diktade världen. Och sorgen kommer när manuskriptet är färdigt och världen måste överges. Enbart fantasin ger dock ingen energi till berättandet. För att romanen ska få struktur och rörelse krävs att författaren ålägger sig begränsningar, ungefär som kompositören väljer en tonart eller målaren en viss teknik.

I recensionen nämns “hans semiotiska tegelsten”, Den frånvarande strukturen. Jag har noterat den i litteraturförteckningen till Sven-Olov Wallensteins Den moderna arkitekturens filosofier men aldrig hört talas om den tidigare. Nu när jag sökt lite har jag förstått att den omarbetats och släppts som A Theory of Semiotics (vilken dock inte verkar översatts till svenska).

Jag gillar följande citat ur boken, om Jorge Luis Borges:

“Att säga att det hos Borges inte finns en idé som inte fanns redan tidigare är detsamma som att säga att det inte finns en enda ton hos Beethoven som inte frambringats tidigare.”

Den verkar mycket intressant och underhållande. Jag hoppas Brombergs ger ut den i pocket. (Update: De meddelar att de inte bestämt det ännu, att det beror på hur den inbundna säljer. Blir det av så blir det tidigast nästa höst.)

The above was posted to my personal weblog on August 16, 2004. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se