Tesugen

Humorrevolutioner

Gerald Nachman, Seriously Funny

Läste en intressant recension av Gerald Nachmans Seriously Funny: The Rebel Comedians of the 1950s and 1960s i söndagens Dagens Nyheter. Marie Peterson skrev:

Innan 1950 har allvar ingen plats på scen. Ett komiskt nummer ska bestå av en lång rad “one-liners” utan någon som helst verklighetskontakt och levereras med maskinell precision. [Det som hände i mitten av 50-talet], skriver Gerald Nachman, var en revolution. [...] Socialt medveten, politiskt gisslande, själviakttagande – sådan var 1950-talets scenkomik. Den drog av sig smokingen och drog ut från de eleganta nöjespalatsen, ner till källarlokaler och kinesrestauranger som gått i konkurs. Med hjälp av en ung publik, van vid att lyssna på jazzimprovisationer, spillde den över i 60-tal och beredde vägen för David Letterman, Jay Leno och Saturday Night Live.

Nya genrer, eller subgenrer, som uppstår kanske kan ses som revolutioner liknande dem som skapar nya paradigmer inom vetenskapen. Nya genrer verkar ofta börja explosionsartat med en period av intensiv kreativitet. Just den perioden som Nachman avhandlar verkar särskilt intressant, just för att det verkar ha skett revolutioner inom många områden parallellt. Peterson skriver:

Värre är att han inte besvarar den fråga som kliar värst: varför skedde revolutionen just då? Hur kommer det sig att den hade en sådan bred front? [...] Nachman gör ingen politisk eller social analys, han korskopplar inte mellan komedirörelsen och efterkrigstidens utbrott av kulturell kreativitet: Jack Kerouac, Miles Davis, Truman Capote, Arthur Miller. En lycklig slump, säger Nachman, men jag känner inte till någon revolution som börjat av den anledningen. Den bok om den här fruktbara perioden som inte bara är rolig utan också undersökande, väntar ännu på att bli skriven.

När den skrivs så vill jag verkligen läsa den. Just att det är perioden efter andra världskriget känns ju som betydelsefullt, men vilka andra faktorer var viktiga? Och varför började humorrevolutionen just, som Peterson skriver, i San Francisco?

The above was posted to my personal weblog on April 10, 2004. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se