Tesugen

Maria-Gamla stans soffpolicy

Inga soffor bör placeras inom en radie av 25 meter från ett systembolag. Och gatusoffor bör inte placeras i grupp. Om klagomål kommer in mot soffor i grupp i gatumiljö så bör man om möjligt sprida sofforna på ett större avstånd från varandra. Men klagomål mot soffor i grupp i parkmiljö bör däremot inte åtgärdas, även om de ockuperas av störande element.

beskrivs Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltnings soffpolicy i gårdagens Dagens Nyheter. Bra exempel på hur man fäster sig på en detalj när det är helheten som behöver korrigeras.

The above was posted to my personal weblog on March 21, 2004. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se