Tesugen

Universum och konspirationer

För några veckor sedan skrev Kerstin Vinterhed i Dagens Nyheter om slumpen, under rubriken “Veckans ord”. Hon skrev:

Att världen skulle vara utan avsikt, och våra egna liv likaså, är [en] uppfattning som utmanas inte bara av religionen utan också av vetenskapen: universum liknar en tanke, menade Einstein. Att vi överhuvudtaget kan förstå den är ett tecken på dess mening.

Detta reagerade jag på. Jag associerade till vad jag läst om Stephen Hawkings föreläsning på Nobelsymposiet, där han sa att vi aldrig kommer nå en fullständig förståelse av universum. Och även om vi kunde det kan jag inte förstå hur det skulle betyda att universum har mening.

I Ulrika Engströms recension av den svenska översättningen av Kitty Fergusons bokTycho & Kepler nämner Engström inledningsvis Hawkings tal och att publiken skrattat när Hawking svarade nej på sin egen fråga. Mot slutet av recensionen återvänder hon till detta och undrar varför publiken blev så glad över detta.

Hon berättar om hur den vetenskapliga verkligheten var för Brahe och Kepler, där kyrkan var stark och där “frågor som varför planeterna rör sig och vad som finns bortom dem […] bokstavligen tillhört Guds outgrundliga sfärer där människans frågor är fåfänga och meningslösa”.

Vidare skriver Engström att nu när “gränsen till det okända har förflyttats från solsystemets domäner till långt bort i rumtiden står vi än en gång inför de meningslösa frågorna”.

Meningslösa för vem, undrade jag när jag läste artikeln. Det är ju knappast kyrkan som gör dem meningslösa. Men jag antar att hon menar meningslösa i betydelsen att de aldrig kan få svar. Hon frågar sig om det är därför publiken skrattar lättat (om det nu var det de gjorde), för att detta utgör “ett befriande ideal, en plats där man får huka sig under en större makt än sig själv och resignera”.

Tillbaka till Kerstin Vinterheds lilla krönika, i vilken hon inledde med att tala om Rote Armee Fraktions slumpmässiga avrättning av Heinz Hillegart på tyska ambassaden 1975. Hon nämner intervjun med Karl-Heinz Dellwo, en av terroristerna, och hur sammanhängande hans berättelse var.

“Den integrerade förståelsen har alltid ställts mot slumpens och tillfälligheternas spel”, skriver Vinterhed och nämner försöken att tolka Kennedymordet, återigen aktuella med tanke på 40-årsdagen nyligen. Hon fortsätter:

Konspirationsteorierna, så gick tesen [i en DN-artikel av Erik Åsard om Kennedymordet], är de maktlösas sätt att försöka få ordning på tillvaron.

Detta har jag hört förut (en essä i DN nyligen handlade om detta, men jag har inte hunnit läsa den än), men nu kopplade jag det till behovet, om vi har ett sådant, av att universum ska förbli en gåta. Finns det ett samband mellan teorier om vad som styr universum och konspirationsteorier? År det samma drift som skapar konspirationsteorier som skapar religioner?

Konspirationsteorier är onekligen gångbara, men på senare år har de uppstått i sammanhang där jag antar de inte förekommit tidigare. Jag tänkte först på detta när jag såg en bloggning av Cory Doctorow om hemliga VIP-lounger på Disney Worlds EPCOT Center, vilket ledde till att jag tänkte på det i samband med de ständiga löpsedlarna om “det vi inte fick se” Farmen och Robinson. Här är det inte fråga om konspirationsteoretiserande inom politiken utan inom nöjesvärlden och detta undrar jag om det har förekommit före de senaste tio åren.

The above was posted to my personal weblog on November 30, 2003. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se