Tesugen

Umberto Eco och bloggvärlden (forts.)

Jag hann inte få med det viktigaste ur Umberto Ecos essä och det som fick mig att relatera till bloggar, nämligen följande:

Tanken att vi måste be morgondagens forskare och lärare att överge TV-studiorna och tidningsredaktionerna för att utkämpa ett gerillakrig med dörrknackningsmetoden [min emfas] på samma sätt som Provos kan vara skrämmande och förefalla ren utopi. Men om Kommunikationens Tidevarv fortsätter i den riktning som idag verkar vara den mest troliga, kommer detta att bli de fria människornas enda räddning. Hur detta gerillakrig ska bedrivas återstår att bestämma. I de olika kommunikationsmedlens inbördes relationer kan förmodligen ett medium användas för att sprida en rad åsikter om ett annat medium. Det är i viss mån detta som en tidning till exempel gör när den kritiserar ett teveprogram. Men vem garanterar oss att tidningsartikeln läses på det sätt vi önskar? Måste vi ta till ett annat medium för att lära ut hur man läser tidningar på ett kritiskt sätt? [Min emfas.]

Vissa fenomen av “massprotest” (hippies eller beatniks, new bohemia eller studentrörelser) betraktar vi idag som negativa svar på industrisamhället: man tar avstånd från det Teknologiska Kommunikationssamhället och söker alternativa samhällsformer, men för att förverkliga dessa former använder man naturligtvis det teknologiska samhällets medel (television, press, grammofonbolag&hellip) och på så vis lämnar man inte cirkeln utan dras in i den på nytt mot sin vilja. […]

Men det kan ju vara så att dessa icke-industriella kommunikationsformer (från love-in till massmöten där studenterna sitter på universitetsområdets gräsmattor) skulle kunna bli en framtida form av gerillakrigföring – en komplementär opinionsyttring till den Teknologiska Kommunikationens, en ständig perspektivkorrigering, en revision av koderna, en ständigt förnyad tolkning av massmeddelanden. Den Teknologiska Kommunikationens universum skulle då patrulleras av kommunikationsgerillans trupper som skulle återinföra en kritisk dimension i det passiva mottagandet. [Min emfas.]

Det ska kanske tilläggas att denna essä skrevs 1967.

The above was posted to my personal weblog on October 30, 2003. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se