Tesugen

Design och designmetodik

Ur Annica Kvints DN-artikel, Med design går allting lite lättare:

Projektledaren [för Sommardesignkontoret] Björn Nordén använder samma definition som British Design Council: “Allt vi interagerar med och ser omkring oss är antingen skapat av naturen eller designat av någon.” Han menar att design kan tillämpas på produkter, men lika gärna på tjänster, processer eller system.

Att designmetodik bör utnyttjas mer generellt är en av grundpelarna i det nationella programmet “Design som utvecklingskraft” som är utgångspunkten för regeringens designsatsningar. Avsändarna Svensk industridesign och Svensk Form understryker i programmet [PDF] att det “inte är en satsning på design i sig, utan en satsning på att använda designmetodik för att bygga ett bättre samhälle.”

Vad har då designmetodik som inte annan metodik har?

Den utgår alltid från användaren och gör abstrakta idéer tydligare genom att visualisera dem [min emfas], säger Björn Nordén. Säg att du jobbar inom sjukvården och ska göra en utredning om en patient som blir skickad fram och tillbaka mellan institutioner. Om en designer illustrerar problematiken blir den lättare att förstå än om du enbart skriver om den. Den verbala världen har sina begränsningar.

Jag skulle vilja läsa på lite mer om detta. Särskilt då rörande hur de ser på processen, för jag inbillar mig att det inte är lika formellt och statiskt som inom systemutveckling. Det vore också intressant att läsa om fall då designmetodik tillämpats på processer, eftersom det ligger närmare systemutveckling än design av fysiska ting – dvs. det är inte dyrt att framställa en “betaversion” och testa den i verkligheten, vilket det vore att framställa en helt fullständig fysisk produkt för test (i de sammanhangen framställer man den mest realistiska prototypen man kan för en kostnad som är låg i jämförelse).

The above was posted to my personal weblog on October 14, 2003. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se