Tesugen

Mellanrummets arkitektur

I sin krönika Berlins arkitekter har känsla för mellanrummen i dagens DN (tyvärr inte online) skriver Stefan Jonsson om Regina Poly, vars arbete presenteras i boken Plätze, Innenhöfe, Parkanlagen 1985–1998, vilken “vittnar om hur svindlande många faktorer som mellanrummets arkitekt kalkylerar med”.

Platsen får inte framträda som en självständig enhet, utan måste förbli just ett rum mitt emellan kringliggande arkitektur. Fast platsen får inte heller bli anonym, för då vandaliseras den. Platsen ska fungera i alla årstider och samtidigt växa och åldras utan att förändras i grunden. Till skillnad från annan arkitektur är mellanrummets funktion flerfaldig och varierande. Det är ett vilorum och en transportsträcka, öppet fast med gömställen, tillgängligt för barn, tonåringar, pensionärer, fåglar och däggdjur.

Också i Dagens Nyheter idag: en artikel om arkitekten Daniel Libeskind.

The above was posted to my personal weblog on September 21, 2003. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se