Tesugen

De Stijl

Ur en artikel av Lars O Ericsson i DN:s serie “Rivaler”, “Diagonal förstörde vänskap”, om Piet Mondrian och Theo van Doesburg, båda medlemmar i gruppen De Stijl på 1920-talet:

1925 tog […] vänskapen mellan Theo och Piet plötsligt slut. […] Orsaken var […] troheten mot de egna dogmerna. Theo hade nämligen börjat använda diagonala linjer i sitt måleri, vilket stod i direkt strid med en av De Stijls regler: endast vertikaler och horisontaler voro tillåtna.

[–––] Det som stod i fokus för Mondrians tänkande var begrepp som det primära, elementära och ursprungliga. […] För Mondrian och De Stijl stod kultur dessutom i stark opposition till natur. Mot denna bakgrund framstår ju en diagonal som något komplext.

[…] Diagonalen är dynamisk, den antyder rörelse, instabilitet och därmed “oro”. Men Theo hade alltså plötsligt kommit på andra tankar. Han hade börjat experimentera med diagonala linjer och former. Och inte nog med det. Han hade till råga på allt börjat använda grönt […].

[…] Grönt är ju inte en primärfärg […]. Liksom diagonalen är en “blandning” mellan horisontellt och vertikalt är grönt en mix av blått och gult. Grönt är vidare ett dominerande inslag i naturen och därmed helt olämpligt i [en uttrycksform] som strävade efter att hålla en skarp rågång mellan natur och kultur.

Ericsson skriver också att Mondrian ville “börja från scratch”. Det fick mig att tänka på Dogma och jag inseratt det är ett ganska vanligt fenomen att grupper bildas bakom ett manifest som försöker dels avvika från normen, dels renodla den uttrycksform det handlar om.

De Stijl verkar vara ett ypperligt exempel på begränsade uttrycksuniversum, särskilt eftersom det uppstod ett gräl när en av medlemmarna (grundaren, dessutom) plötsligt bröt mot begränsningarna och började använda andra färger än grundfärger och inte kunde hålla sig till räta linjer.

The above was posted to my personal weblog on August 10, 2003. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se