Tesugen

På Nobelmuseet i Börshuset, Människor, miljöer och kreativitet:

Med individer och miljöer från Nobelprisets hundraåriga historia som exempel vill Jubileumsutställningen belysa frågorna: Vad är kreativitet och hur kan den bäst befrämjas? Vad är viktigast i den kreativa processen: det individuella skapandet eller den miljö i vilken arbetet utförs? Utställningen ger inga svar, men vill ge besökaren tillfälle att själv begrunda dessa frågor. [–––]

I kreativa miljöer finns ofta informella mötesplatser för det spontana, oplanerade samtalet. Det gällde 1920-talets Paris med alla sina caféer, där Nobelpristagare som Hemingway och Beckett verkade, likaväl som det gäller cafeterian på dagens CERN eller Cambridge med alla sina college.

Låter mycket intressant.

The above was posted to my personal weblog on July 18, 2003. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se