Tesugen

Håkan skriver:

Det var bland annat [Edward de Bonos] böcker som fick mig att inse hur fantastiskt funtade våra hjärnor är, med den märkliga förmågan att blixtsnabbt kunna associera mellan två helt orelaterade saker […]. Brainstorming exploaterar också detta fenomen, vilket är den bärande idén hos de Bono.

Ett “partytrick” i brainstorminganda som förvånansvärt ofta ger gott resultat är att göra fria associationer mellan ett angeläget problem […] och ett slumpvis valt ord från SAOL. Associerar man “tillräckligt länge” kommer man nästan alltid fram till en intressant lösning att gå vidare med. Notera att för att detta ska fungera vettigt måste problemet vara uttryckligen formulerat och “tillräckligt angeläget”.

Detta är något jag har experimenterat lite med och jag håller med om att det fungerar förbluffande bra. Frågan är bara i vilken utsträckning problemet måste vara “uttryckligen formulerat”. Självklart måste man ha en uppfattning om gränserna för ens problem, men jag har en känsla av att man kan använda denna teknik i ett ganska tidigt skede, för att hjälpa till att ge form åt sitt problem.

Jag tänkte på detta i vintras efter att ha läst Michael Michalkos bok Cracking Creativity, bland annat i sammanhanget att uppfinna systemmetaforer i Extreme Programming-projekt. Jag experimenterade då med att välja slumpvisa koncept och para ihop med konceptet RSS-läsare.

Man kan förvisso säga att RSS-läsare är ett väldefinierat problem, men jag försökte dels återuppfinna RSS-läsaren, och dels hitta en bra systemmetafor att tillämpa för dess interna design, så jag tycker man kan säga att problemet var ganska luddigt – i synnerhet när det gällde metaforen.

Håkan fortsätter:

Den negativa aspekten av denna associationsförmåga är att vi tycker oss hitta kopplingar (mönster) mellan saker som inte har sådana kopplingar, som man gör t.ex. i övertro och skrock.

Jag vet inte om jag tycker det är en negativ aspekt. Detta har att göra med vår benägenhet att formulera teorier om vår värld. Konstant omvärderar vi dessa teorier, i takt med att nya situationer vi ställs inför inte stämmer överens med de mönster som givit upphov till teorin.

Nu måste jag sluta. Jag skrev dock om detta i postningen Unscientific theories häromdagen.

The above was posted to my personal weblog on July 31, 2003. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se