Tesugen

Idag kommer det stötas och blötas hela dagen att Joachim Berner ska få två årslöner från Sveriges Radio. Frågan är om det kommer sägas så mycket om varför. Jag tycker absolut inte att det är bra, men vad jag har förstått så har det varit fråga om kontraktsbrott och att SR:s jurister bedömt att detta belopp motsvarar vad han skulle fått i skadestånd efter en framtida rättegång. Från en artikel i Dagens Nyheter:

Sveriges Radios jurister har rekommenderat styrelsen att göra denna förlikning. Juristerna har tittat på SR:s skyldigheter och menar att en eventuell rättegång hade kunnat kosta SR mer.

The above was posted to my personal weblog on May 7, 2003. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se