Tesugen

Den första delen av Jane Jacobs’ The Death and Life of Great American Cities har titeln “The peculiar nature of cities” och behandlar några principer för väl fungerande storstäder. Det första kapitlet handlar om hur trottoarer bidrar till att skapa säkerhet och trygghet.

Jacobs skriver att säkerhet och trygghet är en viktig del för en stads välmående. Det som gör att människor kan känna sig trygga i en stadsdel är att flödet av människor är tillräckligt stort för att ge en “constant succession of eyes” – dvs. att närvaron av tillräckligt många ögon leder till färre brott. Brott inträffar där få passerar.

Det skulle vara intressant att se brottsstatistik per stadsdel, eller ännu bättre: en karta över Stockholm där rapporterade brott representeras av prickar där de har inträffat, så att man lätt kan se vilka kvarter som är mer drabbade.

Jag är nyligen inflyttad till Kungsholmen, efter att ha bott i Vasastan nära Odenplan och på Södermalm. Jag är lätt förvånad över att Kungsholmen är min absoluta favorit av dessa; jag trodde jag skulle sakna Vasastan. Här känns det som att de flesta ställen är relativt vältrafikerade av människor. I Vasastan finns det, känns det som, många fler bakgator som på kvällstid är nära nog helt öde.

På Söder finns det stråk där väldigt många människor passerar, samtidigt som det även där finns många öde bakgator. Undrar om denna dynamik leder till större antal brott? Dvs. att fotgängartrafiken är alltför fokuserad till vissa gator. Rent instinktivt känns det som att Söder borde toppa brottstatistiken av innerstadsdelarna.

The above was posted to my personal weblog on March 19, 2003. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Tags:

Related posts:

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se