Tesugen

Dagens Nyheter, “Tusentals kaniner strandsatta i Portugal”: “Tusentals kaniner kämpar för sina liv i Alquevadammen i södra Portugal. Vinterregnen har gjort att vattnet sakta stiger över de kullar som normalt finns i dammen.” (Se även “Finkflock drar fram över Skåne” i samma tidning för en lite mer glädjande historia.)

The above was posted to my personal weblog on March 12, 2003. My name is Peter Lindberg and I am a thirtysomething software developer and dad living in Stockholm, Sweden. Here, you’ll find posts in English and Swedish about whatever happens to interest me for the moment.

Posted around the same time:

The seven most recent posts:

  1. Tesugen Replaced (October 7)
  2. My Year of MacBook Troubles (May 16)
  3. Tesugen Turns Five (March 21)
  4. Gustaf Nordenskiöld om keramik kontra kläddesign (December 10, 2006)
  5. Se till att ha två buffertar för oförutsedda utgifter (October 30, 2006)
  6. Bra tips för den som vill börja fondspara (October 7, 2006)
  7. Light-Hearted Parenting Tips (September 16, 2006)
Bloggtoppen.se